Interlock Oy. Itälahdenkatu 2 B 51 FI-00210 Helsinki
Interlock on yritysjohdon neuvonantaja ja sparraaja, joka tukee yrityksen ylintä johtoa strategian valinnassa, selkeyttämisessä, viestimisessä ja toteuttamisessa.
Interlockin partnereiden erityisvahvuutena on laaja-alainen yrityksen johtamisen ammattiosaaminen sekä erityisen vankka kokemus yritysostoista. yhtiörakenteen muutoksista ja integraatioprosesseista.

Raija Kariola

  • Maineen johtaminen
  • Sijoittajasuhteet ja sijoittajaviestintä
  • Kriittiset viestintätilanteet
  • Mainepääoma hallitustyössä
  • Johdon sparraus ja tuki

Ere Kariola

  • Yritysten omistus- ja rahoitus-järjestelyt
  • Yrityskaupat
  • Hallitustyöskentely
  • Strategiat ja strategiaprosessit
  • Johdon sparraus ja tuki

Blog Kariola

Copyright 2009 Interlock Oy WWW-Design ja toteutus